Kyberšikana může nabývat nejrůznějších podob

Kyberšikana prováděná na mladíkovi, který stojí oblepený páskou.

Sociální sítě představují komunikační nástroj přinášející nejenom to dobré, ale také to špatné. Dopady jednotlivých sítí mohou být různé. Typickým příkladem je kyberšikana, kdy jsou jednotlivé komunikační prostředky zneužívány k obtěžování jiných. Šikana související s internetem a elektronickými médii znepříjemňující život ostatním.

Jak je pozná kyberšikana?

Víte, jak poznat kybernetickou šikanu nebo chcete-li počítačovou šikanu? Velice snadno. Agresor pravidelně obtěžuje oběti. Těm vznikají především psychické újmy, je u nich vyvoláván strach a podobné pocity. Kybernetická šikana je silně nepříjemná a ubližující. Mnohdy vzniká z obyčejného žertu, který přeroste v něco většího.

Druhy kyberšikany a další informace

Šikanování prostřednictvím sociálních sítí je různé. Kyberšikana je díky tomu rozdělována do několika kategorií. Ty se liší primárně svým charakterem a prováděným konáním. V následujících otázkách a odpovědích Vás seznámíme z nejčastějšími z nich.

Jaké jsou druhy kyberšikany?

Je to například kyberstalking, kybergrooming, kyberharašení, ale také flaming.

Co si představit pod kyberstalkingem?

Tento druh šikany vychází z klasického stalkingu. To znamená, že agresor pronásleduje a neustále kontaktuje své oběti. Jen s tím rozdílem, že se stalking odehrává v prostředí sociálních sítí.

Co je to kybergrooming?

Kyberšikana nebezpečná především pro děti. Útočník cílí na oběti, které nejprve kontaktuje, získá si jejich důvěru a posléze se s nimi snaží sejít osobně.

Jak funguje kyberharašení?

Velice obdobně jako kyberstalking. Jedná se o vyvíjení nepřetržitého kontaktování oběti. Agresor ji bombarduje ihned, co se objeví online na sociálních sítích s tímto nátlakem nepřestává.

Co ve virtuálním světě znamená flaming?

Jde o přenesení reálné hádky s člověkem do prostředí sociálních sítí. To znamená, agresivní výměna názorů, nadávky a podobné věci. Průzkumy dokazují, že v případě internetu jsou tyto rozbroje daleko větší.

Jak moc je rozšířena kyberšikana na sociálních sítích?

Z nejrůznějších průzkumů vyplývá, že kolem 40 % mladších lidí využívajících sociální sítě se s tímto typem chování setkalo, ať už v menší nebo větší míře.

cs_CZČeština