Rodinný finanční plán Vás může zachránit

Rodinný finanční plán rozepsaný na papíře.

Rodinný finanční plán neboli rozpočet má velkou a důležitou váhu. Ač si to spousta lidí neuvědomuje, právě tato správa peněžních prostředků dokáže odhalit nedostatky Vašeho utrácení, napomůže k úspoře financí a umožní Vás splnit budoucí plány. Jeho sestavení doprovází celkem jednoduché kroky.

  • Porovnání příjmů a výdajů
  • Návrh cílů a finanční strategie
  • Dodržování finančního plánu

Sestavování rodinného rozpočtu mohou pochopitelně doplňovat neočekávané situace. Těm je třeba se přizpůsobit a vyřešit je. Typickým příkladem je převyšování výdajů nad příjmy. Do svého plánu můžete ostatně zakomponovat i možnosti investic.

Začněte od úplného začátku

Ještě, než se pustíte do sestavování rodinného finančního plánu, rozmyslete si to nejdůležitější. Jak ho chcete vést? Nabízí se několik použitelných variant, přičemž každá z nich přináší jisté výhody a nevýhody. Zvolené řešení se může lišit podle zájmu, generačně a lidsky.

PředmětHodnota
Tužka a papírLevné, ale pracné
Excelová tabulkaPraktické a pro zkušenější
Mobilní aplikaceFlexibilní a vždy s sebou
Obálková metodaKonzervativní a jednoduché
Metody, jakými můžete vést evidenci rodinného finančního plánu.

Každý asi správně tuší, že rodinný finanční plán je primárně o evidenci příjmů a výdajů, z nichž lze následně vycházet. Pokud si vše budete psát na papír, jakékoliv úpravy jsou pracné a mnohdy nemožné. V tomto směru má navrch elektronická podoba, kterou můžete mít navíc vždy po ruce.

Rodinný finanční plán – Obálková metoda

Obálková metoda je především záležitostí našich maminek a otců. Ti ve své domě neměli moderní prostředky, a tak volili tu nejschůdnější cestu. Nutno podotknout, že přetrvala až do současné doby. Někteří se k obálkové metodě rádi navrací a považují ji za základ svého rodinného rozpočtu.

V rámci obálkové metody si peníze rozdělíte do jednotlivých obálek. Ty jsou popsané a každá z nich slouží pro financování jiných věcí.

Mike P., finanční poradce.

Na první pohled tedy víte, jakým způsobem se vyvíjí Váš rodinný finanční plán a kolik peněz Vám zbývá. Na druhou stranu hrozí riziko, že obálku někde ztratíte a tím pádem přijdete o své finance.

Takto nějak může vypadat evidence příjmů realizovatelná na nástěnce.

Rodinný finanční plán – Příjmy a výdaje

Dalším krokem pro sestavení rodinného finančního plánu je již zmiňované roztřídění financí. Důkladně si sepište všechny příjmy ve Vaší domácnosti, a to i včetně nejrůznějších dávek, vedlejších příjmů, jednorázových příjmů a podobně. Rodinný rozpočet má v podstatě tři hlavní body.

  • Příjmy
  • Výdaje
  • Porovnání

Ani v rámci výdajů byste neměli opomíjet na žádnou z důležitých položek. Ty mimochodem kategorizujte do patřičných skupiny, ať už jde o výdaje nutné, nepotřebné, zábavu, provozní náklady domácnosti a tak dále.

Model rodinného rozpočtu

Vše může na první pohled vypadat celkem složitě, ale není tomu tak. Rodinný finanční plán je primárně o porovnání příjmů a výdajů. Všechny své příjmy dejte na jednu hromadu a rozdělte je podle některého z obvyklých modelů. Jeden z nich Vám představíme prostřednictvím níže uvedené tabulky.

PředmětHodnota
70 %Nezbytné výdaje na bydlení
20 %Krátkodobé spoření
10 %Zábava a ostatní věci
Jeden z oblíbených modelů přerozdělení finančních prostředků v rámci domácnosti.

Toto je hrubý rodinný finanční plán, který může pochopitelně nabývat odlišných podob. Setkat se můžete například s variantou 50 – 30 – 20. Výjimkou nejsou ani detailnější rodinné rozpočty mající rozdělení 50 – 10 – 10 – 10 – 10, přičemž každá kategorie je vyčleněna konkrétním výdajům.

Zvýšení příjmů nad výdaji

Abyste byli schopni úspěšně sestavit rodinný finanční plán, musíte z logiky věci splnit jednu z nejzákladnějších podmínek. Příjmy musí za každou cenu převyšovat výdaje. Pakliže tomu tak není, změňte to. Bez této základní definice se jenom stěží dopracujete k požadovaným cílům.

Příjmy si můžete zvýšit například povýšením v práci, brigádou nebo jiným typem přivýdělku.

Mark S., ekonom.

K celé situaci pochopitelně můžete přistupovat z druhé strany. Pokud výdaje převyšují příjmy, pak zapracujte na snížení výdajů. Sestavení rodinného rozpočtu Vám ostatně pomůže odhalit zbytečné výdaje a oblasti, kde by šlo ušetřit.

Rodinný finanční plán v mobilu je populárním řešením.
Utracené peníze můžete evidovat v mobilním telefonu, což s sebou přináší spoustu výhod.

Rodinný finanční plán je třeba dodržovat

Úspěšný rodinný rozpočet spočívá především v jeho dlouhodobém dodržování. Záleží samozřejmě na tom, jak detailní evidenci příjmů a výdajů budete vést. Zapisování každé utracené koruny může být pracnější, náročnější a mnohdy to nevydržíte déle než několik měsíců. K rodinnému rozpočtu ovšem lze přistupovat i benevolentněji. Záleží na tom, jakých cílů chcete dosáhnout.

  • Rozpočet pravidelně aktualizujte
  • Přizpůsobujte ho výrazným finančním změnám
  • Nastavte si patřičné cíle

Ideální rodinný finanční plán je takový, v rámci něhož Vám budou přebývat finanční prostředky. Ty si zároveň odkládejte bokem a v lepším případě investujte, spořte a zhodnocujte všechny volné peníze.

Stanovení cíle je základ

K evidenci rodinného rozpočtu obvykle přistupují lidé, kteří nevychází se svými financemi nebo si jen touží plnit osobní sny. S tím bezpochyby souvisí stanovení jasně daného cíle. Podle něho zároveň upravíte rodinný finanční plán tak, abyste se dopracovali k požadovanému výsledku.

PředmětHodnota
Cíle finančního plánuAuto, dovolená apod.
Termín realizaceMěsíce až roky
Úprava finančního plánuPři větších příjmech a výdajích
Dodržování plánuAž po dosažení cíle
Stanovte si cíl rodinného finančního plánu a začněte ho dodržovat s maximální pečlivostí.

Pokud si stanovíte cíle, kterých z pohledu financí dosáhnete za několik let, měli byste po tuto dobu dodržovat a vést rodinný rozpočet. Změna životní situace z pohledu peněz Vám takový cíl může přiblížit i oddálit, na což je zapotřebí reagovat úpravou rodinného finančního plánu.

Rezerva hraje zásadní roli

Ať už s vlastními financemi operujete jakkoliv, na počátku všeho se zaměřte na jedno podstatné. A tím je finanční rezerva, která by Vám měla pomoci vyjít s penězi na několik týdnů až měsíců. Když budete mít adekvátní finanční rezervu, získáte i lepší pocit bezpečí.

Obecná poučka praví, že finanční rezerva by měla být v takové výši, abyste byli schopni uhradit všechny nezbytné náklady bez pravidelného příjmu alespoň po dobu čtyř až šesti měsíců.

Wilson P., finanční poradce.

Finanční rezerva jako součást rodinného rozpočtu nemusí fungovat jen jako zdroj peněz v okamžiku, kdy jste bez práce. Může posloužit ke krytí nepředvídatelných a vyšších výdajů. Typickým příkladem je poškozená pračka, elektrokotel, automobil apod.

Rodinný finanční plán v mobilu je novodobým řešením, které využívá spousta mladých i starých.

Rodinný finanční plán a jeho vyhodnocení

Důležitou roli sehrává také pravidelná kontrola rodinného finančního plánu. Alespoň jednou až dvakrát v měsíci proveďte kontrolu toho, že zůstatková částka sedí dle Vámi vedené evidence. Větší úpravy rodinného rozpočtu jsou vhodné jednou za dva až tři měsíce podle vývoje finančního plánu a toho, jak se Vám daří ho dodržovat.

Nejčastější otázky a odpovědi

Jak můžete správně tušit, rodinný finanční plán není ničím příliš složitým. Na druhou stranu se jedná o evidenci, která do jisté míry vyžaduje patřičnou důslednost. Pokud v této souvislosti chcete získat další hodnotné informace, začtěte se do následujících otázek a odpovědí.

Jaké jsou hlavní zásady rodinného rozpočtu?

V první řadě si stanovte reálné cíle, kterých můžete dosáhnout. Následně si vytvořte peněžní rezervu a průběžně splácejte své dluhy. Jakékoliv peněžní problémy řešte obratem.

Je vhodné do finančního plánu zahnout také investice?

Pokud Vám to finanční situace dovoluje, pak určitě volte investice s vyšším úrokem. A to především ty dlouhodobé.

Jak si vyložit finanční plán 50 – 10 – 10 – 10 – 10?

Toto rozdělení peněžních prostředků se řídí jednoduchým pravidlem. Padesát procent příjmů jde na běžné nákupy. Další desetiprocentní podíly zahrnují zábavu, finanční svobodu, velké nákupy, vzdělání a dárky.

V čem spočívá výhoda vést finanční plán prostřednictvím mobilní aplikace?

Všechny své výdaje a příjmy můžete evidovat obratem. Máte u sebe přehled o svých financích a zároveň získáte požadované grafy, rozpočty a kalkulace.

Existuje obálková metoda v elektronické podobě?

Ano, mnohé banky prostřednictvím svých běžných a spořicích účtů nabízí virtuální obálky.

Rodinný finanční plán pro každého

Pokud jste doposud neřešili své osobní finance formou rodinného rozpočtu, možná je ten nejvyšší čas to vyzkoušet. Vsaďte na rodinný finanční plán a udělejte si pořádek v penězích. Tím pádem svých cílů dosáhnete mnohem rychleji.

cs_CZČeština